Debreceni InfoPortál
©  2004  dip.hu  Minden jog fenntartva.
Az emberi jogok ügyében Magyarország álláspontja és gyakorlata is azonos az Európai Unióéval
Az emberi jogok ügyében Magyarország álláspontja és gyakorlata is azonos az Európai Unióéval – erről tájékoztatta a Kormányszóvivői Iroda az alább ismertetett válaszában az Amnesty Internationalt, amely ma kérdéseket tett fel Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kínai útja kapcsán.
/2007-09-07/
A Magyar Köztársaság Kormánya az emberi jogokat egyetemesnek tartja. Az emberi jogok és azok érvényesítésének kérdésében nézetkülönbség van a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság gyakorlata között. Ez igaz annak ellenére is, hogy a Kínai Népköztársaság módosította alkotmányát, amelyben ma már szerepelnek emberi jogi passzusok. Az is látható, hogy a Kínai Népköztársaság jogrendszerének és a gyakorlatának átalakítása, az átalakítás gyorsasága és ütemezése, függ a helyi kulturális szokásoktól.

A Magyar Köztársaság kormánya, csakúgy, mint az Európai Unió, a megoldást keresi a problémákra. Ezért párbeszéd fórumot működtet a Kínai Népköztársasággal közösen, amelynek keretei között a két ország megosztja egymással jogrendjének részleteit és a gyakorlati tapasztalatokat.

Ez az Európai Unióhoz az elmúlt években csatlakozott országok között egyedülálló megoldás, és a tapasztalatok szerint intenzívebb és hatékonyabb a dialógus annál is, mint ami az Európai Unió, illetve a Kínai Népköztársaság között hasonló céllal és hasonló szervezeti keretek között működő fórumon zajlik. Legutóbb egyébként augusztusban ülésezett a fórum Kínában, ez volt az ötödik ilyen egyeztetés.

Az emberi jogok kérdésének ügye Gyurcsány Ferenc hivatalos látogatása során szóba került a kínai alelnökkel és a miniszterelnökkel folytatott megbeszélések során is, és egyetértettek abban, hogy a kialakult dialógus előremutató, a párbeszédet folytatni kell.